Marketing

Các lớp học marketing. Bắt đầu từ kiến thức cơ bản phù hợp cho các vị trí cấp thực thi, cho đến các kỹ năng nâng cao dành cho các cấp quản lý (trưởng bộ…

Khóa học trong chuyên đề này:

Đây là nội dung chia sẻ của Giản Viên Đỗ Hòa tại buổi sinh hoạt offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp. Góc quay từ sau, chính giữa.

Bài học này bao gồm: 2 clip đã

...

  • Sơ cấp

Khóa học chuyển tải hệ lý luận nền tảng về marketing, một năng lực không chỉ người làm marketing, mà bất kỳ ai kinh doanh đều cần phải học.

  • Nâng cao