Miễn Phí

Các lớp học miễn phí. Bao gồm các nội dung huấn luyện ngắn, hoặc các nội dung chia sẻ cộng đồng.


 

Khóa học trong chuyên đề này:

2 Clip này quay từ bên cạnh trái, hướng về học viên, chia sẻ miễn phí cho mọi người.

  • Intermediate

Clip quay buổi chia sẻ của Giảng viên Đỗ Hòa tại một offline của group Quản Lý Doanh Nghiệp về Quản Trị Thương Hiệu. Chia sẻ miễn phí!

  • Intermediate

Clip chia sẻ về bán lẻ (mô hình, hoạch định, chiến lược, lý do thất bại) của ngành kinh doanh bán lẻ do diễn giả Đỗ Hòa trình bày tại buổi sinh hoạt của Group

...

  • Intermediate

Video clip (2 phần) quay lại buổi trình bày của giảng viên Đỗ Hòa tại buổi sinh hoạt offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp về đề tài Thiết Lập Nền Tảng Quản Lý

...

  • Nâng cao

Clip ghi lại livestream của giảng viên Đỗ Hòa về việc thiết lập nền tảng và môi trường để có thể quản lý công việc từ xa một cách hiệu quả. Đặc biệt trong

...

  • Nâng cao