Management

Các khóa học trang bị năng lực quản lý tổng quát (general management). Phù hợp với các đối tượng giữ vị trí quản lý từ cấp trung trở lên (CEO, TGĐ, PTGĐ, Manager,…

Khóa học trong chuyên đề này:

Khóa học tổng hợp tất cả các Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp (Mã số khóa học: QL1)

Khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng để quản lý doanh nghiệp

...

  • Nâng cao