Soft Skills

Kỹ năng mềm (soft skills) là nhóm kỹ năng mà ai cũng cần. Tùy vị trí công việc mà cấp độ chuyên sâu của nội dung huấn luyện có khác nhau (từ cơ bản đến nâng…