IME Online Training

Đáp ứng yêu cầu của nhiều anh chị quản lý về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp, Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Tri, đưa vào hoạt động trung tâm huấn luyện kỹ năng online: elearn.tinhhoaquantri.com

Sự ra đời của Trung tâm là nỗ lực của Tinh Hoa Quản Trị nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và tiếp cận các kỹ năng kinh doanh hiện đại của cộng đồng. Nội dung huấn luyện là nội dung nâng cao được chọn lọc và biên soạn lại từ các chương trình huấn luyện của các tập đoàn lớn, theo định hướng phát triển kỹ năng với các công cụ kèm theo, chứ không chỉ dừng ở trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản.

Giảng viên đứng lớp là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực thuộc quản lý kinh doanh, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ các vị trí quản lý cao cấp của các tập đoàn đa quốc gia, nên nội dung giảng dạy vừa mang tính cập nhật, lại mang tính thực tiễn cao, người học có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

Nhằm để đảm bảo hiệu quả của việc học, trong quá trình học, học viên sẽ làm các bài tập kiểm tra cuối mỗi bài học. Chỉ khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu mới được học tiếp phần sau.

Ngoài việc nắm bắt nội dung qua bài giảng bằng video, học viên còn có thể tương tác, trao đổi với giảng viên và các học viên khác tại diễn đàn của lớp. Diễn đàn được lập ra để hỗ trợ việc học của học viên và chỉ dành cho học viên, người ngoài không được tham gia.

ELEARN.TINHHOAQUANTRI.COM