IME Online Training

Đáp ứng yêu cầu của nhiều anh chị quản lý về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp, Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Tri, đưa vào hoạt động trung tâm huấn luyện kỹ năng online: elearn.tinhhoaquantri.com

Ghi danh

Hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản và đóng học phí để tham gia các chương trình huấn luyện kỹ năng từ xa, được tổ chức bởi Tinh Hoa Quản Trị

Elearning - IME Vietnam

Học qua mạng internet là một phương thức học hiện đại hiện đã được sử dụng khá phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, để học qua mạng hiệu quả, người học cần một số điều kiện tối thiểu về thiết bị và kết nối internet.