QL2. General Management

 • Giảng viên: Do Hoa
 • Cấp độ: Nâng cao
 • Học phí: 12,000,000.00 ₫
Giấy Chứng Nhận:

Hoàn tất tất cả các bài học và vượt qua các bài kiểm tra với điểm trung bình là 70%

Danh Mục Nội dung

Đã xem
Cấp độ
Module 1: Giới thiệu tổng quan (introduction)
Module 3: Vai trò và trách nhiệm của CEO (responsibility & accountability)
Module 4: Mục tiêu, chỉ tiêu công việc (targets and business objectives)
Module 5: Quyền hạn của CEO (know your authority)
Module 7: Kiểm điểm hoạt động kinh doanh H1 (performance review H1)
Module 8: Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)
Module 10: CEO tạo ra giá trị (value creation)
Module 12: Chiến lược công ty đa ngành (multi-business strategy)
Module 13: Chiến lược ngành kinh doanh (business strategy)
Module 14: Chiến lược đơn vị kinh doanh (competitive strategy)
Module 15: Quản trị Marketing (marketing management)
Module 16: Quản trị Bán hàng (sales management)
Module 17: Quản trị Chuỗi cung cấp (supply chain management)
Module 18: Quản trị Nhân sự (human resource management)
Module 19: Quản trị Tài chính (finance management)
Module 20: Quản trị Đầu tư (investment management)
Module 21: Quản trị Thương hiệu - Truyền thông (communication & brand management)
Module 22: Quản trị Nghiên cứu phát triển – Sở hữu trí tuệ (R&D management)
Module 23: Quản trị Công nghệ thông tin (IT management)
Module 24: Quản trị Hợp đồng – Mua bán (CP management)
Module 25: Văn hóa doanh nghiệp (corporate culture)
Module 26: Quản lý công ty đa ngành (multi-business management)
Module 27: Quản lý trong thời kỳ suy thoái (management in downturn)
Module 28: Kỹ năng tương tác cá nhân hiệu quả (Interpersonal Skills)
Module 29: Kỹ năng kềm cặp nhân viên (Coaching for performance)
Module 30: Kỹ năng quản lý thời gian (time management)
Module 31: Vận hành công ty (day-to-day operation)
Module 32: Kiểm soát (controlling)

Mô tả

Khóa Học Quản Lý Tổng Quát (Mã số khóa học QL2)

Trang bị những kiến thức và kỹ năng thuộc nhóm Quản Lý Tổng Quát (General Management), là nhóm kỹ năng cho những người phụ trách quản lý chung như CEO, CT, Quản lý Cấp Trung...
Cụ thể là chương trình bao phủ 4 mảng năng lực, phù hợp với lộ trình phát triển của một doanh nghiệp, đi từ nhỏ đến lớn:

- Kỹ năng hiệu quả cá nhân. Là các nội dung thuộc nhóm Personal Effectiveness Skills mà một người cần trang bị để làm việc hiệu quả.
- Kỹ năng quản lý kinh doanh. Là các nhóm năng lực chủ yếu khi doanh nghiệp còn nhỏ, chỉ kinh doanh một thị trường/sản phẩm.
- Kỹ năng quản lý nguồn lực. Là nhóm năng lực cần thiết khi doanh nghiệp đã phát triển ở một mức độ nhất định, khi mà hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn lực (nhân lực, tài lực...)
- Kỹ năng thiết lập, vận hành và quản lý hệ thống. Là nhóm năng lực cần thiết để phụ trách vị trí cao nhất của bộ máy, để làm việc với hệ thống. Chẳng hạn như thiết kế, kết nối, tích hợp các nguồn lực khác nhau từ bên trong và bên ngoài hệ thống.

Vừa học lý thuyết kèm theo công cụ, biểu mẫu để áp dụng vào công việc thực tế.

Học phí

Tên Gói Học phí
12 Tháng: 12,000,000.00 ₫

Giảng viên

Do Hoa

Đỗ Hòa, Tổng Giám Đốc Công Ty Tư Vấn IME Vietnam và là người sáng lập và phát triển Marketing Chiến Lược, là chuyên gia tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Working Experience:

 • Tập đoàn Năng lượng Đa quốc gia Shell PLC (98-07).
  Trong đó có 6 năm giữ chức vụ Giám đốc Chiến Lược và Marketing, phụ trách hoạch định chiến lược kinh doanh ngành hàng Bitumen của Tập đoàn Shell tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pac) bao gồm 10 nước khối ASEAN và Úc, New Zealand.
 • Tập đoàn OKURA – Nhật Bản (97-98).
  Chức vụ: Tổng Giám Đốc, phụ trách thị trường Việt Nam.
  Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp (thiết bị, kim loại, nguyên phụ liệu, thực phẩm chế biến, nông sản...)
 • Công ty Sundance – Hong Kong (94-97).
  Chức vụ: Tổng Giám Đốc, phụ trách thị trường Việt Nam
  Phân phối hàng tiêu dùng, nguyên phụ liệu, dịch vụ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống, cửa hàng miễn thuế, xuất nhập khẩu.

Others:

 • CTy CP Kềm Nghĩa, Vietnam (2008-2009) - Tổng Giám Đốc
 • CTy CP Cà Phê Trung Nguyên (2007-2008) - Tổng Giám Đốc
 • Trường Doanh Nhân PACE (2009-2010) - Giảng viên
 • Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Harvard Business Review (2012)

Career Highlights:

 • Trong 9 năm công tác tại Shell với vai trò Giám đốc Chiến lược và Marketing khu vực ASIA-PAC, ông Đỗ Hòa đã thành công trong việc lãnh đạo một đội ngũ đa quốc tịch, đa chủng tộc, đa tôn giáo đạt thành tích kinh doanh cao, giúp công ty liên tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường khu vực ASIA-PAC.
 • Với Shell, ông Đỗ Hòa là người mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên và là trường hợp duy nhất (đến thời điểm viết tài liệu nầy) được đứng vào hàng ngũ Shell's EXPAT - đội ngũ các chuyên gia có năng lực chuyên môn đặc biệt, được hưởng chính sách đãi ngộ đặc biệt của Shell. Trong thời gian 2 năm được cử đi làm chuyên gia tại Shell Indonesia, ông đã đưa cả gia đình sang sống tại Pondok Indah, Jakarta, Indonesia.
 • Là General Manager duy nhất đứng đầu văn phòng của một công ty Nhật Bản mà không phải là người Nhật Bản tại tập đoàn OKURA (Nhật Bản).
 • Tham gia Công Ty Kềm Nghĩa (2008-2009) với vai trò Tổng Giám Đốc, ông thực hiện nâng cấp hệ thống quản lý với kết quả: nâng tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần từ 13% lên 21% sau 10 tháng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Kiểm tra
Đã xem
Cấp độ
Module 1: Giới thiệu tổng quan (introduction)
Module 3: Vai trò và trách nhiệm của CEO (responsibility & accountability)
Module 4: Mục tiêu, chỉ tiêu công việc (targets and business objectives)
Module 5: Quyền hạn của CEO (know your authority)
Module 7: Kiểm điểm hoạt động kinh doanh H1 (performance review H1)
Module 8: Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)
Module 10: CEO tạo ra giá trị (value creation)
Module 12: Chiến lược công ty đa ngành (multi-business strategy)
Module 13: Chiến lược ngành kinh doanh (business strategy)
Module 14: Chiến lược đơn vị kinh doanh (competitive strategy)
Module 15: Quản trị Marketing (marketing management)
Module 16: Quản trị Bán hàng (sales management)
Module 17: Quản trị Chuỗi cung cấp (supply chain management)
Module 18: Quản trị Nhân sự (human resource management)
Module 19: Quản trị Tài chính (finance management)
Module 20: Quản trị Đầu tư (investment management)
Module 21: Quản trị Thương hiệu - Truyền thông (communication & brand management)
Module 22: Quản trị Nghiên cứu phát triển – Sở hữu trí tuệ (R&D management)
Module 23: Quản trị Công nghệ thông tin (IT management)
Module 24: Quản trị Hợp đồng – Mua bán (CP management)
Module 25: Văn hóa doanh nghiệp (corporate culture)
Module 26: Quản lý công ty đa ngành (multi-business management)
Module 27: Quản lý trong thời kỳ suy thoái (management in downturn)
Module 28: Kỹ năng tương tác cá nhân hiệu quả (Interpersonal Skills)
Module 29: Kỹ năng kềm cặp nhân viên (Coaching for performance)
Module 30: Kỹ năng quản lý thời gian (time management)
Module 31: Vận hành công ty (day-to-day operation)
Module 32: Kiểm soát (controlling)