Các khóa huấn luyện Phát triển Năng lực Quản lý Tổng quát (general management) này được thiết kế nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý khoa học, cần thiết cho vị trí CEO, Chủ tịch Công ty và các nhân sự lãnh đạo tiềm năng chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí CEO trong tương lai.

Điểm đặc biệt của chương trình này là:

- Đầy đủ kiến thức cần thiết cho vị trí CEO. Chương trình bao phủ toàn bộ hệ kiến thức quản lý một doanh nghiệp (xem chi tiết trong bài).

- Chỉ dạy lý thuyết cô đọng và thiết thực. Không dạy chuyên môn như cấp trưởng phòng chức năng, mà chỉ dạy kiến thức quản lý chức năng.

- Học đến đâu hành đến đó. Thứ tự bài học được sắp xếp gắn liền với chu trình hoạt động trong 1 năm của doanh nghiệp. Mỗi bài đều kèm theo công cụ, và bài tập thực hành, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc.

Giới Thiệu Khóa Học: CEO Chuyên Nghiệp 1 (Mã số khóa học: QL1)

Là khóa học Quản Lý Như Một CEO Chuyên Nghiệp nhưng nội dung được bắt đầu từ phần Kỹ năng Lãnh đạo, phù hợp với thời điểm bắt đầu Q2 của năm kinh doanh.

Ai cần tham gia chương trình này?

Các anh chị là chủ doanh nghiệp, chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV
Các anh chị hiện đang giữ vị trí điều hành doanh nghiệp: CEO, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc công ty.
Các anh chị hiện đang đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp trung và có định hướng sự nghiệp trở thành CEO, tổng giám đốc trong tương lai.

Học cái gì?

Những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành và quản lý một doanh nghiệp như một CEO chuyên nghiệp.
Không đi sâu về nghiệp vụ chuyên môn như các chương trình huấn luyện vị trí trưởng bộ phận chức năng, mà chỉ hướng dẫn những gì quan trọng nhất, cần thiết nhất mà một CEO cần biết để có thể quản lý được hoạt động của các chức năng trong doanh nghiệp.

Về mặt cấu trúc nội dung của chương trình thì các anh chị có thể xem như hình dưới. Cụ thể là chương trình bao phủ 4 mảng năng lực, phù hợp với lộ trình phát triển của một doanh nghiệp, đi từ nhỏ đến lớn:

- Kỹ năng hiệu quả cá nhân. Là các nội dung thuộc nhóm Personal Effectiveness Skills mà một người cần trang bị để làm việc hiệu quả.
- Kỹ năng kinh doanh. Là các nhóm năng lực chủ yếu khi doanh nghiệp còn nhỏ, chỉ kinh doanh một thị trường/sản phẩm.
- Kỹ năng quản lý nguồn lực. Là nhóm năng lực cần thiết khi doanh nghiệp đã phát triển ở một mức độ nhất định, khi mà hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn lực (nhân lực, tài lực...)
- Kỹ năng thiết lập, vận hành và quản lý hệ thống. Là nhóm năng lực cần thiết để phụ trách vị trí cao nhất của bộ máy, để làm việc với hệ thống. Chẳng hạn như thiết kế, kết nối, tích hợp các nguồn lực khác nhau từ bên trong và bên ngoài hệ thống.skill pool ceo

Ai hướng dẫn các anh chị?

Các anh chị có thể tìm thấy tên giảng viên phụ trách tại trang của khóa học.
Dù là ai hướng dẫn thì tôi, Đỗ Hòa, vẫn là người chịu trách nhiệm chính về mặt nội dung chương trình. Lý do là nhằm đảm bảo sự nhất quán về mặt quan điểm. Tránh tình trạng mỗi người hướng dẫn nói mỗi phách, người học khó nắm bắt và không biết nên nghe ai.

Thời lượng của chương trình này?

Toàn bộ chương trình này tôi dự kiến sẽ kéo dài trong 2 năm. Trong đó chúng tôi sẽ cố gắng gói gém nội dung học trong năm đầu, một năm còn lại chúng tôi dành cho việc kèm cặp và hướng dẫn giải quyết những phát sinh để giúp các anh chị ứng dụng những gì đã học vào công việc thực tế.
Tóm lại là 1 năm học là chính, 1 năm coaching triển khai.

Trong trường hợp nếu nội dung lý thuyết kéo dài hơn 1 năm và là do chúng tôi chậm triển khai, thì chúng tôi vẫn sẽ dành 1 năm để coach triển khai ứng dụng. Điều đó có nghĩa rằng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi vẫn đảm bảo rằng các anh chị sẽ có 1 năm coaching sau khi học xong phần lý thuyết.

Học phí bao nhiêu?

Với chương trình này, các anh chị sẽ được tiếp cận hệ thống kiến thức quản lý doanh nghiệp hiện đại, kèm theo đó là những kinh nghiệm mà giảng viên đã tích lũy được sau hơn 20 năm trải nghiệm thực hành quản lý, với một mức chi phí tương đương 1/5 lương tháng của một CEO doanh nghiệp tầm trung.
Mức học phí 20 triệu đồng/2 năm là mức học phí khuyến mại chỉ áp dụng cho khóa 1 của chương trình này.

ELEARN.TINHHOAQUANTRI.COM