Strategy

Các lớp học nâng cao về Chiến Lược, đi tù lý thuyết đến triển khai thực thi chiến lược, mỗi bài học lý thuyết đều kèm theo một bài tập thực hành. Chúng tôi khuyến khích học viên áp dụng triển khai chiến lược cho chính tổ chức, doanh nghiệp của mình. Nếu làm tốt thì có thể áp dụng thực tế luôn.

Đặc điểm của chương trình:

- Trình độ huấn luyện phù hợp với các vị trí lãnh đạo (HĐQT, CEO, CFO, CMO, CSO)

- Lý thuyết nền tảng theo tiêu chuẩn huấn luyện của các tập đoàn lớn Anh-Mỹ

- Đồng bộ hóa với bộ tiêu chuẩn năng lực với 5 cấp độ trình độ.

- Học đi đôi với thực hành.

- Giảng viên là người từng phụ trách chiến lược cấp vùng của tập đoàn đa quốc gia.

Các khóa học trong chuyên đề này:

5500000₫

Khóa học chuyên về Chiến Lược (Mã số khóa học: CL1)

- Trang bị kiến thức nền tảng về hệ thống Chiến Lược trong doanh nghiệp

-Trang bị kỹ năng phân tíchhoạch định chiến lược doanh nghiệp, chiến lược ngành hàng.

- Học đến đâu ứng dụng vào công việc đến đấy.