Business Management

Chương trình huấn luyện các Kỹ Năng Quản lý

- Lý thuyết cô đọng và thiết thực. Lớp được thiết kế dành cho các anh chị đang tại chức, đang kinh doanh, nên không diễn giải dài dòng về các khái niệm cơ bản.

- Kinh nghiệm thực tiễn thị trường quốc tế, khu vực và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Học đến đâu hành đến đó. Thứ tự bài học được sắp xếp gắn liền với chu trình hoạt động trong 1 năm của doanh nghiệp.

- Mỗi bài đều kèm theo công cụ, và biểu mẫu, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc.

Các khóa học trong chuyên đề này:

25000000₫

Khóa Học CEO Chuyên Nghiệp (Mã số khóa học: QL1)

Khóa học kết hợp hai nội dung: Kỹ Năng Quản Lý Tổng Quát (General Management) và Kỹ Năng Lãnh Đạo (Leadership) phù hợp với nhu cầu của người giữ vị trí quản lý chung như CT, CEO, TGĐ, P.TGĐ và các vị trí quản lý cấp trung có tiềm năng phát triển thành CEO.

- Kỹ năng hiệu quả cá

...

12000000₫

Khóa Học Quản Lý Tổng Quát (Mã số khóa học QL2)

Trang bị những kiến thức và kỹ năng thuộc nhóm Quản Lý Tổng Quát (General Management), là nhóm kỹ năng cho những người phụ trách quản lý chung như CEO, CT, Quản lý Cấp Trung...
Cụ thể là chương trình bao phủ 4 mảng năng lực, phù hợp với lộ trình phát triển của một doanh nghiệp,

...

7500000₫

Khóa học chuyển tải hệ lý luận nền tảng về marketing, một năng lực không chỉ người làm marketing, mà bất kỳ ai kinh doanh đều cần phải học.

1000000₫

Video clip (2 phần) quay lại buổi trình bày của diễn giả Đỗ Hòa tại buổi sinh hoạt offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp về đề tài Thiết Lập Nền Tảng Quản Lý Doanh Nghiệp tháng 9 2019.

0₫

Thiết lập nền tảng và môi trường để có thể quản lý công việc từ xa một cách hiệu quả. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, dịch bệnh.