Business Management

Chương trình huấn luyện các Kỹ Năng Quản lý

- Lý thuyết cô đọng và thiết thực. Lớp được thiết kế dành cho các anh chị đang tại chức, đang kinh doanh, nên không diễn giải dài dòng về các khái niệm cơ bản.

- Kinh nghiệm thực tiễn thị trường quốc tế, khu vực và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Học đến đâu hành đến đó. Thứ tự bài học được sắp xếp gắn liền với chu trình hoạt động trong 1 năm của doanh nghiệp.

- Mỗi bài đều kèm theo công cụ, và biểu mẫu, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc.

Các khóa học trong chuyên đề này:

25000000₫

Khóa Học CEO Chuyên Nghiệp (Mã số khóa học: QL1)

Khóa học kết hợp hai nội dung: Kỹ Năng Quản Lý Tổng Quát (General Management) và Kỹ Năng Lãnh Đạo (Leadership) phù hợp với nhu cầu của người giữ vị trí quản lý chung như CT, CEO, TGĐ, P.TGĐ và các vị trí quản lý cấp trung có tiềm năng phát triển thành CEO.

- Kỹ năng hiệu quả cá

...

5500000₫

Khóa học chuyên về Chiến Lược (Mã số khóa học: CL1)

- Trang bị kiến thức nền tảng về hệ thống Chiến Lược trong doanh nghiệp

-Trang bị kỹ năng phân tíchhoạch định chiến lược doanh nghiệp, chiến lược ngành hàng.

- Học đến đâu ứng dụng vào công việc đến đấy.

7500000₫

Khóa học chuyển tải hệ lý luận nền tảng về marketing, một năng lực không chỉ người làm marketing, mà bất kỳ ai kinh doanh đều cần phải học.