Marketing

Các lớp học marketing, từ kiến thức cơ bản phù hợp cho các vị trí thực thi, cho đến các kỹ năng nâng cao dành cho cấp trưởng bộ phận, CMO, CEO.

Điểm đặc biệt của chương trình:

- Hệ kiến thức nền tảng chuyên sâu. Chúng tôi dạy chuyên sâu theo từng chuyên đề chứ không dạy tổng quan để cấp chứng nhận vị trí.

- Huấn luyện với mục đích phát triển kỹ năng. Phương pháp huấn luyện kết hợp hướng dẫn sử dụng tool, với mục đích phát triển các kỹ năng marketing, chứ không chỉ trang bị lý thuyết chung chung.

- Học lý thuyết song hành với thực hành. Vừa nâng cao trình độ năng lực của người học vừa cải thiện hiệu quả công việc tức thì.

ELEARN.TINHHOAQUANTRI.COM

Các khóa học trong chuyên đề này:

0₫

Đây là nội dung chia sẻ của Giản Viên Đỗ Hòa tại buổi sinh hoạt offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Bài học này bao gồm: 2 clip đã phát livestream và file thuyết trình pdf.

Bài học này free cho học viên.

Free

2 Clip này quay từ bên cạnh trái, hướng về học viên, free cho mọi người.