Danh Mục Khóa Học

5 khóa học

Business Management

Chương trình huấn luyện các Kỹ Năng Quản lý

- Lý thuyết cô đọng và thiết thực. Lớp được thiết kế dành cho các anh chị đang tại chức, đang kinh doanh, nên không diễn giải dài dòng về các khái niệm cơ bản.

- Kinh nghiệm thực tiễn thị trường quốc tế, khu vực và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Học đến đâu hành đến đó. Thứ tự bài học được sắp xếp gắn liền với chu trình hoạt động trong 1 năm của doanh nghiệp.

- Mỗi bài đều kèm theo công cụ, và biểu mẫu, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc.

2 khóa học

Marketing

Các lớp học marketing, từ kiến thức cơ bản phù hợp cho các vị trí thực thi, cho đến các kỹ năng nâng cao dành cho cấp trưởng bộ phận, CMO, CEO.

Điểm đặc biệt của chương trình:

- Hệ kiến thức nền tảng chuyên sâu. Chúng tôi dạy chuyên sâu theo từng chuyên đề chứ không dạy tổng quan để cấp chứng nhận vị trí.

- Huấn luyện với mục đích phát triển kỹ năng. Phương pháp huấn luyện kết hợp hướng dẫn sử dụng tool, với mục đích phát triển các kỹ năng marketing, chứ không chỉ trang bị lý thuyết chung chung.

- Học lý thuyết song hành với thực hành. Vừa nâng cao trình độ năng lực của người học vừa cải thiện hiệu quả công việc tức thì.

ELEARN.TINHHOAQUANTRI.COM

1 khóa học

Brand

1 khóa học

Retailing