Retailing

Các lớp học (miễn phí và có thu phí) về Bán lẻ (retailing). Bao gồm mô hình bán lẻ, chiến lược bán lẻ, quản lý bán lẻ, lý do thất bại... giúp học viên nắm vững những kiến thức nền tảng về bán lẻ, tránh được những sai lầm đắt giá.

Đặc điểm chương trình:

- Kiến thức tổng quát về bán lẻ.

- Bao gồm các mô hình bán lẻ chuẩn hóa quốc tế.

- Phương pháp và kinh nghiệm quản lý bán lẻ.

- Có tham khảo các điển cứu thành công và thất bại tại thị trường Việt Nam.

Các khóa học trong chuyên đề này:

0₫

Clip chia sẻ về bán lẻ (mô hình, hoạch định, chiến lược, lý do thất bại) của ngành kinh doanh bán lẻ do diễn giả Đỗ Hòa trình bày tại buổi sinh hoạt của Group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 24 tháng 02 năm 2019 tại TP. HCM.