Retailing

Các khóa học trong chuyên đề này:

0₫

Clip chia sẻ về bán lẻ (mô hình, hoạch định, chiến lược, lý do thất bại) của ngành kinh doanh bán lẻ do diễn giả Đỗ Hòa trình bày tại buổi sinh hoạt của Group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 24 tháng 02 năm 2019 tại TP. HCM.