Business Management

Chương trình huấn luyện Kỹ Năng Quản lý Doanh Nghiệp

- Chỉ dạy lý thuyết cô đọng và thiết thực. Lớp được thiết kế dành cho các anh chị đang tại chức, đang kinh doanh, nên không diễn giải dài dòng về các khái niệm cơ bản.

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thị trường quốc tế, khu vực và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Học gắn liền với thực tiễn hoạt động doanh nghiệp. Thứ tự bài học được sắp xếp gắn liền với chu trình hoạt động trong 1 năm của doanh nghiệp.

- Mỗi bài đều kèm theo công cụ, và biểu mẫu, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc.

- Có gói Combo bao gồm tất cả các nội dung cho những ai muốn học rộng, và từng Khóa học riêng lẻ theo chủ đề cho những ai chỉ tập trung vào một lĩnh vực.

Các khóa học trong chuyên đề này:

99000000₫

Combo tất cả khóa học thuộc chuyên đề Quản Lý Doanh Nghiệp (Mã số khóa học: QL1)

Khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng để quản lý doanh nghiệp như là một Nhà Quản lý Chuyên nghiệp.
Bao gồm các nội dung:

- Kỹ năng Lãnh đạo (leadership)
- Kỹ năng Quản lý tổng quát (general management)
- Kỹ năng quản trị các chức

...

49900000₫

Khóa học Chuyên đề Chiến Lược (Mã số khóa học: CL1)

- Trang bị kiến thức nền tảng về hệ thống Chiến Lược trong doanh nghiệp

- Trang bị kỹ năng phân tíchhoạch định chiến lược doanh nghiệp, chiến lược ngành hàng.

- Học đến đâu ứng dụng vào công việc đến đấy.

49900000₫

Khóa học chuyển tải hệ lý luận nền tảng về marketing, một năng lực không chỉ người làm marketing, mà bất kỳ ai kinh doanh đều cần phải học.

0₫

Free!

Clip chia sẻ về bán lẻ (mô hình, hoạch định, chiến lược, lý do thất bại) của ngành kinh doanh bán lẻ do diễn giả Đỗ Hòa trình bày tại buổi sinh hoạt của Group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 24 tháng 02 năm 2019 tại TP. HCM.

0₫

Free!
Video clip (2 phần) quay lại buổi trình bày của giảng viên Đỗ Hòa tại buổi sinh hoạt offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp về đề tài Thiết Lập Nền Tảng Quản Lý Doanh Nghiệp tháng 9 2019.

0₫

Free!
Chia sẻ livestream của giảng viên Đỗ Hòa về việc thiết lập nền tảng và môi trường để có thể quản lý công việc từ xa một cách hiệu quả. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, dịch bệnh.